Hotel-Restaurant Petit Bonheur is gelegen in het Jekerkwartier van Maastricht. Het stadsgedeelte ontleent haar naam aan de loop van twee takken van de Jeker.

Op de plek waar tegenwoordig Petit Bonheur gevestigd is, is al eeuwenlang bebouwing. Het pand ligt binnen de oudste stadsomwalling, die in 1229 gebouwd werd. Daarvoor al maken de archieven melding van het bestaan van de aangrenzende Witmakersstraat.

Het huidige pand

Hoewel restaurant en hotel momenteel verenigd zijn in een gebouw is er eigenlijk sprake van meerdere gebouwen die zijn samengevoegd. De oudste gedeelten van het hotel stammen uit de tweede helft van de 16e eeuw. Ook het bouwwerk waar thans het restaurant gevestigd is stamt uit die eeuw. Origineel was het gebouw waarin zich nu het hotel bevindt opgetrokken uit vakwerk.

In de loop van geschiedenis hebben deze gebouwen diverse bestemmingen gehad. Het Jekerkwartier was traditioneel het hart van de nijverheid van Maastricht. In de middeleeuwen was de Kapoenstraat en de Witmakerstraat van de stad het terrein van het gilde der schoenmakers. Ook is er bijvoorbeeld een stadsboerderij gevestigd geweest. Het restaurant werd in de 17e eeuw in de eerste instantie gebouwd als woonhuis. Later werd het gebouw door de brouwers ingericht als opslagplaats voor mout, want tot het eind van de 19e eeuw bevond zich in het hotel de brouwerij. De locatie was handig gekozen door de brouwers. Aan de overzijde van de straat bevond zich tot 1900 de Hertogmolen. Deze molen, gelegen aan de Jeker was bestemd voor het malen van mout. De straatnaam, Achter de molens, herinnert nog aan het bestaan van deze molen. De naam ‘Hertogmolen’ verwijst naar de tweeherige bestuur dat Maastricht van 1204 tot 1794 kende. De stad was deels van de bisschop van Luik, en deels van de Hertog van Brabant (later de Staten-Generaal der Nederlanden). De Hertogmolen was bedoeld voor diegenen die zich op grondgebied van de hertog bevonden. Uiteraard bestond er ook een bisschopsmolen, welke heden ten dage nog te bezichtigen is op de Koestraat.

De voorgevel van het hotel stamt grotendeels uit de 17e eeuw. Wanneer de deur goed bekeken wordt valt op dat deze in het verleden groter was: de plint steekt aan de bovenkant enigszins uit. Rechts van de voordeur bevindt zich een nis met daarin een Mariabeeld. Dit werd hier in 1950 geplaatst als onderdeel van een processieroute door de binnenstad.

Na binnenkomst bevindt zich rechts de receptie. Het stucwerk op de schouw stamt uit 1760!